Пиперки

1000 семки = 6-9,5 гр., 1 гр. = 105-160 семки. Пиперката се сади на температура над 25° С.  Оптималната темпретура за одгледување на пиперки е над 18° С. Пиперката поникнува од 12-14 дена.

За под пластеничко производство се користи расад стар од 10-12 недели, а на отворено од 6-8 недели. Во пластеничкото производство во вертикалното водење на две стебла се одгледува во густина од 35.000 -38.000 растенија/ха, а на отворено во густина до 45.000 растенија/ха.

 

ХИБРИДИ ОД ТИПОТ БЕЛА БАБУРА

Vedrana F1: за рано производство во пластеници со шпалирен систем и за вертикално растење на две гранки.

Bianca F1: за одгледување во пластеничко, оранжериско и на отворено поле. Отпорна е на TMVO вирус.

 

ХИБРИДИ ОД ТИПОТ БЕЛА КОНУСНА

 

Nemezis (е  49.34537) F1 | n: ран шилест хибрид со средно буен пораст со одличен принос и квалитет.

 

 

 

ХИБРИДИ ОД ТИПОТ КАПИЈА

 

Теѕео F1 | n: Средно ран хибрид од типот биков рог. Се одликува со  отпорност на повеќе вирусни болести.

 

 

 

ХИБРИДИ ОД ЛУТИ ПИПЕРКИ

 

Thoros F1:ран хибрид од типот чарлстон. Погоден за оранжериско, пластеничко и производство на отворено.

Struma F1:многу ран хибрид , брзо се оплодува, дава висок принос и има толерантност на венење и гниење.

Shakira F1 (e 48.32545) | n:ран хибрид, со многу бујни и продуктивни растенија.